Norsk Salgsutvikling!

– Fra idé til salg

Fra idé til salg!

Våre tjenester er godt egnet for bedrifter som ønsker økt salgsaktivitet, bedre kunnskap om markedet,
god utnyttelse av markedsmidlene og konkrete målinger på oppnådde resultater.

Norsk Salgsutvikling ønsker å ivareta din tilstedeværelse i markedet ved bruk av Dialog markedsføring som gir resultater fra første øyeblikk. 

Det gjør vi ved å tilby Telemarketing tjenester som bidrar til at du får den beste utnyttelse av dine markedsmidler gjennom bruk av teknikker som:

  • Prospekting
  • Behovsavdekking
  • Leadssøk
  • Markeds og omdømmeundersøkelser
  • Salg
  • Oppfølging av aktiviteter knyttet til kampanjer, møtebooking og vervekampanjer. 

Et gjennomført oppdrag måles i konkrete prospekter og fornyet markedskunnskap i de segmentene du ønsker vi skal bearbeide. Etter endt oppdrag vil du få en fyldig sluttrapport som viser oppnådde resultater og som danner er godt grunnlag for videre oppfølging.  

$

Å benytte våre tjenester kan betraktes som kostnadsfrie fordi vi leverer et resultat med langt høyere avkastning enn hva du investerer i selve kjøpet.

Våre tjenester er godt egnet for bedrifter som ønsker økt salgsaktivitet, bedre kunnskap om markedet, god utnyttelse av markedsmiddlene og konkrete målinger på oppnådde resultater.
Velkommen til en god dialog med oss i Norsk Salgsutvikling.

Enkelt, effektivt og målbart. 

Besøksadresse:

Trekanten
Vestre Rosten 77
7075 Tiller
Trondheim

Kontakt:

Epost-adresse:
jan@norsksalgsutvikling.no

Tlf. 922 94 333

Org.nr. 920 055 796 MVA